Szukaj produktów na naszej stronie:

Rolki

Dotacje


DOTACJE UE
W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2, ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup pelleciarki – 1 szt.
Szczegóły podajemy w załączonym zapytaniu ofertowym. Termin nadsyłania ofert do 18.01.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie-ofertowe_peleciarka_Chojmex.pdf
Zapytanie-ofertowe_peleciarka_Chojmex.docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W nawiązaniu do przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności procedury porównania ofert na zakup peleciarki 1 szt. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Remigiusz Szeptuch maszyny do drewna, ul. Moniuszki 41/1, 51-610 Wrocław
 
- - - - -
2. W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2, ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup cuttera CNC – 1 szt.
Szczegóły podajemy w załączonym zapytaniu ofertowym. Termin nadsyłania ofert do 14.02.2017 r.
Dokumenty do pobrania:
Zapytanie-ofertowe_cutter_Chojmex.docx
Zapytanie-ofertowe_cutter_Chojmex.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W nawiązaniu do przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności procedury porównania ofert na zakup cuttera CNC 1 szt. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Remigiusz Szeptuch maszyny do drewna, ul. Moniuszki 41/1, 51-610 Wrocław.

 

- - - -

Firma CHOJMEX skorzystała z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach WRPO na lata 2007-2013 na zakup środków trwałych.

masz do nas pytania?