Search for products:

Chojmex Furniture Factory

FOR YOUR COMFORT...


Over Thirty years of tradition in the furniture industry.

Meble Chojmex

Do you have any questions?

New Furniture

See all fruniture

Chojmex
Furniture factory

 

 Firma "CHOJMEX" z siedzib± w Chojêcinie ko³o Kêpna (Wielkopolska) ma ponad dwudziestoletni± tradycjê, gdy¿ zosta³a za³o¿ona w 1982 r. W wyniku przemian gospodarczych dostrzegli¶my lukê jaka wytworzy³a siê na rynku naszego regionu, zajêli¶my siê produkcj± mebli tapicerowanych, a od 1984 mebli twardych.

 

Nasza firma rozwija³a siê niezwykle dynamicznie, tworz±c, doskonal±c coraz to nowsze wzory mebli i wizerunek firmy.

 

Read more
Sklepy

Furniture
Showrooms

See our stores

Product catalogs

See our current offer of furniture